PrivacybeleidPrivacyverklaring versie 1, 15 november 2021

In het kader van onze dienstverlening verwerkt GRadvise uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1.1 Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Koopwijn, onderdeel van GRadvise,
Eikenlaan 23,
9431 CN Westerbork
0593-232118
info@koopwijn.nl 

KVK: 84506571

IBAN NL 11 RABO 0318 8707 70
Btw-nr NL003973618B53


Tevens worden persoonsgegevens verwerkt door derden, welke werkzaamheden uitvoeren voor GRadvise en Koopwijn. Deze uitvoerders hebben zich geconformeerd aan deze privacyverklaring. GRadvise verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

1.2 Persoonsgegevens

Koopwijn verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
· NAW-gegevens;
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
· Geboortedatum;

1.3 Doeleinden

Koopwijn verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Het verstrekken van een passend advies met als doel Groei en/of Resultaatverbeteringen
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering; · Nakoming van wettelijke verplichtingen.
  • Personaliseren van advertentie aanbod
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, blog en/of advertenties
  • Leveren van goederen
  • GRadvise analyseert uw gedrag om daarmee uw website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen met uw voorkeuren

1.4 Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

1.5 Verstrekking aan derden In het kader van haar dienstverlening kan GRadvise persoonsgegevens uitwisselen. GRadvise kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de ITleveranciers van onze website en onze systemen, financiële administratie en administratieve ondersteuning bij het opzetten en corrigeren van rapportage en offertes. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer GRadvise aan een wettelijke verplichting moet voldoen. GRadvise zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

1.6 Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

1.7 Hoe lang wij uw gegevens bewaren

GRadvise zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat GRadvise zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

1.8 Welke technieken zoals cookies gebruiken we

GRadvise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij het bezoek aan onze website gaat u akkoord met de cookie melding. U kunt de cookie melding uitzetten op uw device en/of browser.

1.9 Sociale media

Op www.gradvise.nl zijn buttons opgenomen van Facebook, Whatapp, Twitter, Instagram en LinkedIn om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met uw (persoonlijke) gegevens die, zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter en LinkedIn zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

1.10 Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft GRadvise passende beveiligingsmaatregelen genomen.

1.11 Uw rechten

U heeft het recht om GRadvise een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u GRadvise verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: GRadvise info@GRadvise.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GRadvise, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.12 Cookies

Dit Cookiebeleid werd voor het laatst geüpdatet op 8 november 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

1.12.1 Introductie

Op onze website, https://www.koopwijn.nl (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

1.12.2 Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

1.12.3 Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze site goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

1.12.4 Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

1.12.5 Cookies

1.12.5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelwagen bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

1.12.6 Geplaatste cookies

Via de geplaatste sociale media horende bij Koopwijn, Mailerlite en Google

 1.12.7  Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

1.12.8. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

1.12.9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).

1.12.10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Koopwijn

Eikenlaan 23, 9431CN Westerbork, Nederland

Site: https://www.koopwijn.nl

E-mail: info@koopwijn.nl

Telefoonnummer: 0593-232118

 Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 8 november 2022

1.13 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2021. GRadvise kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.